MENU

Informatie

Meerdaags SVBO Voetbalfeest (JO19/JO18/JO17/JO16)

26 juni t/m 28 juni 2020

Informatie aanvragen:
Klik hier
Inschrijven:
Klik hier

Sinds 2013 organiseert SVBO het SVBO Voetbalfeest. Dat het ook vorig jaar weer een geweldig
weekend was, bleek wel uit de vele positieve reacties van de deelnemers en een recordaantal
bezoekers in de feesttent.

Wat kun je dit weekend verwachten?
Teams komen op vrijdagavond aan op het sportpark van v.v. SVBO en spelen op zaterdag en
zondag hun wedstrijden. De opzet is om elk team minimaal 3 wedstrijden per dag te laten
spelen.

In dit weekend zullen maximaal 22 teams gaan deelnemen aan dit toernooi. Het meerdaagse
toernooi zal plaatsvinden op 26-27-28 juni 2020. Elk team speelt zowel op de zaterdag als
zondag. Er kan ingeschreven worden voor de JO19 en JO17 poule. Teams van alle niveaus zijn
welkom op het toernooi. Wel worden teams zo veel mogelijk in poules ingedeeld waarbij ze
tegenstanders van een vergelijkbaar niveau treffen.

Er wordt een compleet voetbalweekend aangeboden. Daarbij horen natuurlijk de
voetbalwedstrijden. Daarnaast wordt er gezorgd voor een ontbijt op de zaterdag- en
zondagmorgen. Ook wordt er op zaterdagavond een warme maaltijd aangeboden. Verder is er
gezorgd voor slaaptenten en sanitaire voorzieningen.

Het avondprogramma in de feesttent is één van de favoriete onderdelen van de meeste
voetballers. Op vrijdagavond staat de Buurman en Buurman Show voor je klaar. Daarbij zal er
ook een landelijk bekende feestact (te denken valt aan De Alpenzusjes, Het Feestteam, De
Dikdakkers o.i.d.) aan het programma worden toegevoegd. Deze zal via Facebook bekend
worden gemaakt. Op zaterdagavond staat DJ Roy te popelen om de tent op de kop te draaien.
Deze avond zullen enkele artiesten de avond compleet maken. De voorgaande jaren hebben
artiesten als Jannes, Sieneke, René Karst, Ancora, Bouke en Wesley Klein op het podium
gestaan. Voor een impressie verwijzen we graag naar foto’s en filmpjes op onze
Facebookpagina.

Voorlopig programma (wijzigingen voorbehouden)

Dag en tijd Activiteit
Vrijdag 17:00 uur – 20:30 uur Binnenkomst teams en inruimen slaaptenten.
Vrijdag 20:30 uur Opening toernooi in feesttent en feest met DJ en artiest
   
Zaterdag 08:00 uur – 10:00 uur Ontbijt voor teams volgens schema
Zaterdag 10:00 uur – 17:00 uur Wedstrijden
Zaterdag 17:00 uur – 19:30 uur Maaltijd voor teams volgens schema
Zaterdag 20:30 uur Feest in feesttent DJ en artiesten
   
Zondag 08:00 uur – 10:00 uur Ontbijt voor teams volgens schema
Zondag 10:00 uur – 15:00 uur Wedstrijden
Zondag 16:00 uur Prijsuitreiking in feesttent

Tentenkamp
Teams melden zich op vrijdagavond bij de toernooileiding. Deze laat u zien waar uw slaaptent
zich bevindt. Alleen spelers en begeleiding die ingeschreven zijn, kunnen blijven slapen. Er
wordt gezorgd voor kwalitatief goede tenten. Auto’s en huisdieren worden niet toegelaten op
het tentenkamp.

Maaltijden
Elk team heeft de gelegenheid om gebruik te maken van twee keer een ontbijt en één keer een
warme maaltijd volgens het schema dat u ontvangt na inschrijving. Hier staat precies wanneer
uw team verwacht wordt.

Openbare orde en veiligheid
Omdat het sportpark van v.v. SVBO en de feesttent zich midden in een woonwijk bevinden zijn
wij als voetbalvereniging en organisatie extra alert op openbare orde en veiligheid. Daarom is
externe beveiliging ingehuurd om alles in goede banen te leiden. De beveiliging zal zowel ’s
avonds in de feesttent als ’s nachts op het slaapterrein aanwezig zijn.

Kosten
Voor het hele voetbalweekend; wedstrijden, slaaptent, maaltijden, entreebewijs voor de
feesttent, gebruik maken van kleedkamer en sanitaire voorzieningen rekenen wij € 70,00 per
speler/leider.
Om een ieder ruimschoots de gelegenheid te geven op tijd weer de thuisreis te aanvaarden is
de prijsuitreiking om circa 15.00 uur. Voor alle teams is een prijs beschikbaar.

Mocht u nog vragen hebben, vul dan het aanvraagformulier voor extra informatie aan.
Mocht u definitief willen inschrijven, vul dan het inschrijfformulier in. De facturatie geschiedt
in twee termijnen. Voor 1 maart een aanbetaling van € 375 per team. Het restant (gebaseerd
op het aantal spelers en leiders/trainers dat overnacht) dient voor 1 juni 2020 voldaan te zijn.
De inschrijving sluit op 1 maart 2020. Let op! Vol = vol.

Wij hopen uw inschrijving te mogen ontvangen zodat wij als club, stichting, vrijwilligers en
natuurlijk u er een geweldig meerdaags voetbalfeest van kunnen maken!

Voor overige vragen kunt u bij ondergetekende terecht.

Met sportieve groet,

Namens Stichting Jeugdvoetbal vv SVBO
Voorzitter Mark Siekman 06-24138892

E-mailadres: voetbalfeest@hotmail.com
Postadres: vv. SVBO
T.a.v. M. Siekman
Parkstraat 1
7826 EA Emmen

Hosting is gesponserd door Spothost