MENU

Lidmaatschap

Gegevens wijzigen? Lidmaatschap opzeggen? Download onderstaand formulier, vul deze in en lever deze met handtekening in bij Berend Keuter of Mark Siekman. Mondelinge aanmeldingen of via een of ander briefje worden niet in behandeling genomen.

Nieuwe leden kunnen uitsluitend lid worden als zij bereid zijn hun contributie te betalen via automatische incasso. In verband met aanmelding bij de KNVB moet een kopie van een legitimatiebewijs worden bijgevoegd als je 16 jaar en ouder bent. 

Download het wijzigings-/opzeggingsformulier

Contributiebedragen 2018-2019

Categorie: Jaar   Half jaar   Kwartaal   Maand
               
Senioren (spelend) € 236,4   € 118,2   € 59,1   € 19,7
Senioren (niet spelend) € 135,6   € 67,8   € 33,9   € 11,3
Dames (gemengd) € 177,6   € 88,8   € 44,4   € 14,8
Junioren:  JO-19 € 177,6   € 88,8   € 44,4   € 14,8
Junioren:  JO-17 en JO-15  € 163,2   € 81,6   € 40,8   € 13,6
Junioren:  JO-13 / JO-11 / JO -09 / JO-07 € 153,6   € 76,8   € 38,4   € 12,8
Donateurs 92,4€   € 46,2   € 23,1   € 7,7

Bovenstaande bedragen zijn aangepast overeenkomstig het besluit van de Algemene Ledenvergadering van juni 1981, waarbij is besloten om de contributiebedragen jaarlijks aan te passen aan de consumentenprijsindex (CPI) zoals berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze CPI is gebaseerd op het consumptiepatroon van alle huishoudens in Nederland.

Wanneer een spelend lid een contributieachterstand heeft van meer van drie maanden, wordt hij/zij niet meer opgesteld in een elftal van onze vereniging. Ook heeft hij/zij dan geen vrije toegang meer tot ons sportpark bij thuiswedstrijden van het eerste elftal. Nota Bene! Eventuele achterstallige boetes worden automatisch geïnd. Kosten van de spelerspas worden tevens automatisch geïnd.

Opzeggen

Voor degene die het persoonlijk lidmaatschap wil opzeggen gelden de volgende regels:

  • het lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni. Als u dus na 30 juni bedankt als lid van vv SVBO, dan blijft u contributie verschuldigd voor het gehele nieuwe seizoen!
  • opzegging lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk geschieden vóór 30 juni door middel van het opzeggingsformulier.
  • mondelinge opzeggingen worden niet in behandeling genomen.

 

Overschrijving naar een andere vereniging

Overschrijving naar een andere vereniging Het overschrijvingsformulier van de nieuwe vereniging kan men door Mark Siekman laten ondertekenen, uitsluitend op de nog nader, via onze website, aan te kondigen data. Denk er ook aan dat:

  • het overschrijvingsformulier volledig is ingevuld
  • in bruikleen zijnde kleding en dergelijke, is ingeleverd
  • aan alle financiële verplichtingen is voldaan