MENU
Terug

Wijzigingen teamindeling jeugdteams

Toelichting op wijziging indeling jeugd: 
 
De overschrijfdatum van 15 juni voor A-categorie spelers is voorbij en we kunnen melden dat SVBO maar liefst 16 nieuwe jeugdspelers erbij heeft gekregen! Daar tegenover zijn er een paar spelers gestopt.  Met name in de JO19 en JO15 categorie zijn er veel nieuwe spelers bijgekomen, maar ook nieuwe spelers voor de JO8, JO9, JO10 en JO13. Hierdoor heeft de jeugdcommissie de voorlopige teamindelingen moeten herzien. 
 
Dilemma’s:

Het is voor de jeugdcommissie elk jaar een puzzel om teams in te delen. Hierbij hebben we te maken met spelers die talentvol zijn en graag zo hoog mogelijk willen spelen en met een groep die vooral met vriendjes samen wil spelen en prestatievoetbal niet hoeft. Het ene jaar gaat dit gemakkelijker dan het andere jaar. Dit jaar was het erg lastig om tot een indeling te komen. Helemaal gezien we er heel veel nieuwe spelers van buitenaf hebben bijgekregen. Hierdoor kwamen we qua aantallen per team niet altijd goed uit. Hierdoor moeten we terugkomen op de eerste voorlopige indeling die we hebben gepubliceerd. 
 
Omdat we vanaf de JO13 graag met prestatie teams willen werken, is het streven om naast een JO13-1, JO15-1, JO17-1 en JO19-1 er een 2e team in dezelfde categorie naast te hebben. Daarnaast hebben we in de winterstop afgelopen jaar afgesproken om maximaal 8 kinderen in een JO8 t/m JO10 team te plaatsen. Ook is ons beleid dat we de vanaf JO9-1 selecteren  (indien mogelijk). Hierop was onze 1e indeling dan ook gebaseerd.  
 
We ontvingen na de voorlopige indeling vragen over prestatie vs vriendjes in teams. Kinderen spelen vanaf ze bij ons komen in een JO8 team waarin niet geselecteerd wordt. Vaak blijft zo’n team een paar jaar bij elkaar en hechten kinderen aan “hun” team. Terwijl we vanaf de JO9 ieder kind in hun eigen leeftijdscategorie willen/moeten plaatsen. Een deel van de kinderen gaat dan over naar de JO9, terwijl een ander deel in de JO8 blijft. Dat teams elk jaar veranderen is niet te voorkomen, enerzijds door selecteren, anderzijds doordat vanaf de JO11 de teams ook groter worden. Bij de JO9 hebben we geprobeerd om een JO9-2 team te maken, aangevuld met kinderen uit de JO8 groep om zo met 8 spelers per team uit te komen en het team compleet te maken.  
 
Dat was dit jaar voor de JO13-2 best lastig omdat we hier een beetje krap zaten qua aantal spelers en hebben we besloten om de gehele JO11-1 van dit seizoen door te schuiven naar de JO13 categorie. Hierdoor konden we 2 JO13 teams maken. Dit heeft voor veel vragen geleid en zijn er gesprekken geweest met spelers en ouders.  
 
Aan de andere kant had de JO15 categorie  eigenlijk teveel spelers voor 2 teams en te weinig voor 3 teams. We proberen altijd om zo weinig mogelijk dispensaties te geven, alleen in gevallen waarbij het voor de ontwikkeling van een speler beter is. Vaak vinden kinderen het ook niet leuk om in een leeftijdsgroep lager te spelen dan waar het hoort te spelen. Daarom gebeurt zoiets altijd in overleg met het betreffende kind en ouders. 
 
Kortom, we hebben te maken met aantallen per leeftijdgroep en minimum/maximum aantal spelers per team. Daarnaast hebben we nu eenmaal gekozen om met de 1e teams prestatie te willen spelen. En in de jongste groepen zoveel mogelijk met “vriendjes”. Al met al niet zo eenvoudig als het vanaf de zijlijn lijkt!! 
  
Wijzigingen:

JO8:

Alle huidige JO8-1 en JO8-2 kinderen die in de JO8 leeftijd (geb. jaar 2012) blijven, spelen in de nieuwe JO8-1. Dit wordt dus een samengesteld team van JO8-1 en 2. In totaal 9 kinderen i.p.v. het vorig jaar afgesproken gewenst max. van 8 in een team. Dus 3 wissels i.p.v. de gewenste 2. Hierin gaan we geen onderscheid maken en houden ze daarom allemaal bij elkaar.  
 
De nieuwe JO8-2 bestaat uit de kinderen van het huidige JO8-3 en nieuwe spelers met geb. jaar 2013. In totaal hebben we hier 10 kinderen. Ook hier maken we geen onderscheid en laten alle kinderen die op de lijst staan spelen.  
 
De kinderen met geboortejaar 2014 zullen we in het voorjaar in een nieuw team indelen.  De kans is dan aanwezig dat kinderen uit de nieuwe JO8-1 en JO8-2 in het voorjaar 2020 gevraagd worden om de JO8-3 aan te vullen als dat nodig mocht zijn. (wekelijks een paar kinderen doorschuiven, net zoals dit jaar is opgelost). Op deze wijze kunnen we wellicht in het voorjaar met teams van max. 8 kinderen naar de wedstrijden toe en komt iedereen maximaal aan spelen toe. 
 
JO9:

De kinderen uit de JO9 categorie, in totaal 10 kinderen, komen allemaal in de nieuwe JO9-1. Hiermee laten we voor dit jaar het selecteren los. Kanttekening hiervan is wel dat het team hierdoor  uit 10 kinderen gaat bestaan en 4 wisselspelers heeft. Dit is de consequentie. Aan de andere kant houden we een volledige leeftijdsgroep bij elkaar. Het is echter niet een gegeven dat dit volgend seizoen zo blijft!! 
 
Dit seizoen geen SVBO JO9-2. 
 
JO10:

De JO10-1 is geselecteerd en gaat uitkomen in de 1e klasse. Het team bestaat uit 9 kinderen, allen van geboortejaar 2010. We hebben helaas niet voldoende spelers om ook een JO10-2 te maken. Hierin hebben we alles goed bekeken. Hierdoor zullen een paar JO10 spelers doorschuiven naar de JO11. 
 
JO11:

We hebben voor de JO11-1 in totaal 11 kinderen geselecteerd en gaan 1e klasse spelen in de competitie. Wekelijks zal 1 van deze kinderen (indien nodig, in overleg en bij toerbeurt) meegaan met de JO12-1. Als het mogelijk is speelt dit kind natuurlijk ook mee met het eigen JO11-1 team. Indien tegelijk een wedstrijd met de JO12-1 gaat dit kind dus met de JO12-1 mee. Anders hebben we daar tekort. 
 
JO12:

Dit jaar voor het eerst een JO12 team. In eerste instantie was het de bedoeling om deze groep naar de JO13 door te schuiven. Maar in verband met de krappe groep en wensen van veel ouders en spelers hebben we ervoor gekozen om geen JO13-2 te maken, maar wel een JO12-1. Deze groep is hoofdzakelijk de huidige JO11-1 groep. 
 
JO13:

De selectie van JO13-1 wijzigt niet. De JO13-2 vervalt en de kinderen die in de JO13-2 waren ingedeeld met JO13 leeftijd schuiven door naar een nieuw JO15-3. De kinderen met JO12 leeftijd worden in de nieuwe JO12-1 ingedeeld. 
 
 JO15:

Door de vele nieuwe aanmeldingen van spelers zijn de teams die we in eerste instantie hadden gemaakt eigenlijk te groot voor 2 teams, maar niet genoeg voor 3 teams. We hebben in overleg en na vele afwegingen de “gok” gewaagd om met 3 teams de competitie in te gaan. Dit zijn 3 teams die allemaal krap in de spelers zitten. We willen dit toch proberen omdat we anders met veel te grote teams zitten en we iedereen graag zoveel mogelijk speeltijd willen geven.   
 
Deze keuze houdt wel in dat we dan ook verwachten van alle spelers in deze groep dat men ook andere teams helpt waar mogelijk!!! Dat houdt in dat sommige spelers soms 2 wedstrijden in het weekeinde spelen. Dat is voorwaarde om het zo te kunnen doen. Wellicht zal ook vanuit de JO13-1 en/of vanuit de JO17-2 indidenteel wordt doorgeschoven naar de JO15 als dat kan. Mocht blijken dat dit niet werkt, zullen we in het voorjaar genoodzaakt zijn om terug gaan naar 2 grote teams.  
 
We hebben ervoor gekozen om voor de JO15-1 en JO15-2 met een selectie van 25 spelers te gaan starten. In de voorbereiding zullen oefenwedstrijden, bekerwedstrijden en de trainingen de indeling gaan bepalen.  
 
JO17:

De JO17 groep is qua aantallen groot genoeg om 2 teams te maken. Het eerste team wordt geselecteerd. Met de voorselectie JO17-1 gaan we de voorbereiding in. Hierin zal nog een keuze voor een 1e keeper worden gemaakt en zullen er nog 2 spelers afvallen en bij de JO17-2 worden toegevoegd.  Ook wordt nog uitgezocht of er nog spelers zijn die met dispensatie willen spelen in de JO15. Gezien we daar krap zitten en bij de JO17 wat ruimer. 
 
JO19:

Deze groep is erg groot, maar er zijn nog spelers geblesseerd en sommige eerst nog niet inzetbaar. Daarnaast zal vanuit deze groep ook veel gevraagd worden richting onze 1e en 2e elftal. Tevens weten we uit ervaring dat 17-18 man in een team geen overbodige luxe is. De trainer zal binnenkort een lijst maken met de groepen waarmee de trainingen beginnen. Selecties worden later bekend gemaakt. 
 

Hierbij de link naar de nieuwe voorlopige teamindeling

Hosting is gesponserd door Spothost