MENU
Terug

Van de voorzitter

Uit de mailing:

Mij is als nieuwe voorzitter gevraagd het voorwoord te schrijven en deze eervolle taak neem ik graag op me om het seizoen 2018/2019 in te luiden maar ook om mijn persoonlijke beeld van SVBO anno 2018 aan jullie kenbaar te maken.
 
SVBO, een trotse voetbalclub uit het trotse dorp Barger Oosterveld. En deze trots is volkomen terecht. Waar het tegenwoordig in de steeds individuelere en complexere maatschappij alsmaar moeilijker blijkt om gezamenlijk iets voor elkaar te krijgen, lukt het SVBO telkens weer om ambities te realiseren. Hoe dit mogelijk is en blijft ? Doordat de club als een echte vereniging blijft optreden, waarbij niemand zich persoonlijk belangrijker vindt dan het presteren als vereniging en niet te vergeten het feit dat SVBO er ieder seizoen in slaagt een goede balans te vinden tussen presteren en gezelligheid.   
 
Kijk alleen naar de laatste jaren waarin het met inzet van veel vrijwilligers, sponsoren, goed functionerende commissies en bestuurlijke kracht is gelukt om een prachtige accommodatie op te leveren, waarmee de uitstraling naar de leden, sponsoren en omgeving nog beter past bij de club die SVBO graag wil zijn, een vereniging die een sportieve en maatschappelijke bijdrage levert aan een dorp en de omgeving voor jong en oud.
 
Niet alleen op het gebied van de accommodatie heeft SVBO in de afgelopen jaren gepresteerd, maar op de velden hebben de eerste elftallen van zowel de zaterdag als zondag alsook de dames zich prima weten te handhaven in de competities waarin ze actief waren. Daarnaast kan de club erg tevreden zijn over de inzet van de jeugdcommissie, want ook dit jaar heeft de jeugd als belangrijke pijler van de vereniging zich verder kunnen ontwikkelen. Dit heeft geleid tot een aantal kampioenen, doorstromende jeugd, talenten die eredivisionist FC Emmen gaan versterken en de promotie van JO19-1 waarmee de brug tussen jeugd en prestatieteams weer een stuk korter is geworden.
 
Vooral dit laatste is erg belangrijk om het beleid uit te kunnen blijven voeren om met zoveel mogelijk eigen jeugdspelers in de selecties te spelen. Daarbij is het niet onbelangrijk te vermelden dat de technische commissie het voor elkaar heeft gekregen na een jaar van afwezigheid weer een tweede elftal voor de zondag te kunnen presenteren. Hiermee is een bredere basis gelegd voor handhaving op hetzelfde niveau en wellicht voor meer.
 
Vooruitkijkend naar volgend seizoen en de jaren erna zijn er voor de vereniging nog voldoende uitdagingen. De eerstkomende jaren zal de club net als de rest van het land te maken krijgen met dalende ledenaantallen, dalend aantal vrijwilligers, verduurzaming, problematiek over zaterdag- en/of zondagvoetbal, wijzigingen in het amateurbeleid van het KNVB.  Maar als SVBO erin zal blijven slagen om als vereniging de krachten collectief te bundelen en het “Ik-denken” kan blijven vervangen door “Wij-denken” is het niet nodig de toekomst met angst tegemoet te zien.
 
Om dit voor elkaar te krijgen zullen de activiteiten- en de kantinecommissie er ook het aankomend jaar voor zorgen dat de balans tussen plezier en voetbal niet wordt aangetast. Want SVBO kan volgens goed Barger Oostervelds gebruik gelukkig geen maand zonder een gezellige activiteit en zal ook in het volgende seizoen kunnen blijven genieten van de toernooien en andere evenementen waarbij de klok, het thuisfront en het ouder wordende lichaam de grootste tegenstanders zullen blijven.
 
Het zal ongetwijfeld weer een spannend jaar gaan worden en persoonlijk kan ik niet wachten tot de bal weer gaat rollen. We zullen mooie voetbalmomenten met emoties op en om het veld zien en laten we er allemaal voor blijven zorgen dat respect voorop staat, niet alleen bij de spelers op het veld maar ook bij de begeleiding en de supporters zodat we kunnen worden gevrijwaard van problemen waarmee we afbreuk zouden moeten doen aan alles dat met zorg is opgebouwd.
 
Met alle vertrouwen in de club en de toekomst wens ik iedereen een sportief, succesvol en vooral plezierig 2018/2019 toe !!!
 
René Gerdes